• Šenkvická cesta 14U, 902 01 Pezinok, SK
 • +421 918 620 835

Čistenie a kontrola komínov

Čistenie a kontrola komínov

Kominárstvo vykonáva odborne spôsobilá osoba s najnovšímnajmodernejším náradím dostupným v tejto oblasti.

Vykonávame:

 • Čistenie a kontrola komínov
 • Odborné preskúšavanie komínov
 • Čistenie odvodov spalín z krbov
 • Čistenie krbov
 • Kontrola komínových telies
 • Konzultácie a odporúčania

Kontakt:

+421 907 493 556

Ako často treba kontrolovať a čistiť komín?

 

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW raz za:

 • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

Ponúkame aj:

ALPEX – Plasthliníkové potrubie

PPR

Medené trubky

RPE

Vnútorná kanalizácia

HT systém

Vonkajšia kanalizácia

KG systém

Top