Kanalizačné rúry a tvarovky

Skracovanie a úprava konca hladkej kanalizačnej rúry.

Rez rúrou musí byť vykonaný kolmo na pozdĺžnu os rúry a hrana rúry zarazená pod uhlom 15° a začistená.

V žiadnom prípade nesmieme skracovať tvarovky!!!

Na skracovanie rúr použijeme nôž na rúry alebo pílku s jemnými zubami.

Drsný okraj a ďalšie nerovnosti sa zahladia nožom, brúsnym papierom alebo pilníkom.

Bohatý výber kanalizačných rúr, tvaroviek a šácht, vrátane odborného poradenstva nájdete v našej predajni na Šenkvickej ceste 14/U.