Čistenie kanalizácií, odtokov, monitoring potrubia, pokládka a výmena kanalizácií, oprava kanalizačného a vodovodného potrubia, vodoinštalatérske práce, zemné práce.

Kanalizácia domová a splašková

  • Domová kanalizácia
  • Splašková kanalizácia
  • Dažďová kanalizácia
  • Zariaďovacie predmety (štandardné , nadštandardné)

 

inštalácia, oprava, rekonštrukcia, montáž, výmena, revízia, napájanie