Platíte vysoké faktúry za energie a chcete ušetriť bez straty pohodlia?

Iba slnko Vám nebude posielať faktúry!!!

Naša firma zabezpečuje dodávku a montáž solárnych systémov viacerých výrobcov ako je napríklad Viessmann , Buderus , Junkers , Schuco alebo podľa požiadaviek investora.

Solárny systém

aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie.

 

Najčastejšie sa používajú na tieto účely:

 

  • prípravu teplej úžitkovej vody
  • prikurovanie rodinných domov
  • ohrev vody v bazénoch
  • prípravu teplej vody pre priemyselné účely

 

Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne.

Pri stavbe rodinného domu sa väčšinou nevenuje dostatočná pozornosť spôsobu vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody.

Majiteľ jednoducho prijme riešenie navrhnuté projektantom alebo dodávateľom domu. Ich návrh je veľmi často motivovaný snahou čo najviac znížiť náklady na vykurovací systém, bez ohľadu na neskoršie prevádzkové náklady. Tie sú však pre majiteľa rodinného domu jednoznačne najvyššou položkou v jeho každoročných výdajoch na prevádzku domu.

V súčasnosti je najlepším riešením použitie tepelného čerpadla, odoberajúce teplo z okolitého vzduchu pre vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody i ohrev bazénu.

Vzhľadom k stále klesajúcej obstarávajúcej cene s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi každým rokom rastie počet domov, vykurovaných tepelným čerpadlom.

  • plne automatická bezobslužná prevádzka
  • vďaka tomu, že cca 2/3 energie získavate zadarmo z okolitého vzduchu, platíte budúce zvýšenie ceny energie iba z 1/3
  • pri inštalácií tepelného čerpadla získate mesačný paušál s nízkou sadzbou na odber elektriny 20 hod denne pre celý dom, nielen pre vykurovanie
  • nepotrebujete budovať ďalšiu prípojku (plyn) alebo skladovať palivo (kvapalný plyn, vykurovací olej, tuhé palivá), naopak elektrickú prípojku má každý dom
  • v lete môžete využiť tepelné čerpadlo na chladenie (klimatizácia) vášho domu
  • ohrevom bazénu si môžete predĺžiť kúpaciu sezónu za minimálne náklady

 

Pre efektívnu funkčnosť tepelného čerpadla je dôležité navrhnúť nízkoteplotný vykurovací systém – podlahové alebo stenové kúrenie. Tento typ vykurovacieho systému Vám odporúčame použiť aj v prípade, že sa rozhodnete pre iný zdroj tepla pre Váš dom. Nízkoteplotný vykurovací systém vďaka svojím nesporným výhodám patrí k moderným spôsobom vykurovania a umožňuje aj v budúcnosti jednoduché využitie tepelného čerpadla.

 

Pre využitie slnečnej energie s takmer nulovými prevádzkovými nákladami si môžete nainštalovať zostavu zo slnečných kolektorov. Energiu, ktorú s ich pomocou získate, môžete využiť pre predohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) alebo kombináciu ohrevu TÚV s možnosťou čiastočného vykurovania domu alebo ohrevu bazénovej vody. Vhodne zvolené jednotlivé komponenty zostavy môžu zlepšiť účinnosť solárnych systémov.

Solárne zostavy s možnosťou prikurovania

V systéme, ktorý ideálne zhromažďuje energiu slnka a ďalších zdrojov pre vykurovanie, ohrev TUV a poprípade ohrev bazénu, je použitá kombinovaná akumulačná nádrž (schéma 2). V hornej časti akumulačnej nádrže je umiestnený zásobník TUV. Výhodou kombinovanej akumulačnej nádrže je to, že sa pri ukladaní energie súčasne s teplou vodou rýchlo ohrieva (vďaka veľkej ploche prenosu tepla) aj zásobník TUV.

Energia sa zo slnečných kolektorov predává cez výmeník v dolnej časti akumulačnej nádrže. Solárny systém teda ohrieva najstudenejšiu vodu s maximálnou účinnosťou.

K akumulačnej nádobe sa jednoducho pripoja aj ďalšie zdroje tepla, napríklad kotol na drevoplyn, krbové kachle s teplovodnou vložkou a pod. Pokiaľ zakúrite v krbe, potom vás hreje nielen sálajúce teplo z krbu a príjemný pohľad do plameňov, ale zároveň akumulujete energiu k vykurovaniu alebo príprave TÚV na ďalšie dni. Pokiaľ slnko nesvieti a vám sa nechce prikladať do krbu, je možné akumulačný zásobník dohriať zabudovaným elektrickým vykurovacím telesom alebo iným externým zdrojom (tepelným čerpadlom, kotlom a pod.). Toto zapojenie vám zaistí temperovanie objektu aj v dobe neprítomnosti.

Energiu, ktorú sme z rôznych zdrojov tepla do tejto akumulačnej nádrže uložili, máme k dispozícii pre kúrenie, ohrev bazénu a TÚV. Vďaka veľkej teplosmennej ploche zásobníka TÚV teplo z akumulačnej nádrže automaticky (bez obehového čerpadla a regulátora) ohrieva TÚV. K akumulácii energie slúži celý objem nádrže, teda ako akumulačný zásobník, tak aj objem vnoreného zásobníka TÚV. Ďalšou výhodou je úspora miesta.