Firma Absol s.r.o. vykonáva montáž , údržbu a opravy rozvodov plynu , plynových prípojok , revízie plynovodov a spotrebičov v bytoch , rodinných a bytových domoch , vo firemných a priemyslových objektoch na území SK.

 

Rozvody plynu
kompletná dodávka a servis nízkotlakých rozvodov zemného plynu vrátane posudku revízneho technika
dodávka , montáž a revízia plynových zariadení
dodávka a montáž plynových kotolní
Zaradené v Plyn

Rozvody plynu

 

Železné

Eurogas

Medené

Vonkajšie HDPE rozvody

Plynové skrinky