Firma Absol s.r.o. vykonáva montáž , údržbu a opravy rozvodov plynu , plynových prípojok , revízie plynovodov a spotrebičov v bytoch , rodinných a bytových domoch , vo firemných a priemyslových objektoch na území SK.

Rozvody plynu

 

Železné

Eurogas

Medené

Vonkajšie HDPE rozvody

Plynové skrinky