monika Nekomentované

Vinosady

Výstavba rodinných domov a bytov – projekt BOLEŠKY

Aktuálne stavebné práce na projekte Bolešky

  • zateplenie fasád
  • maľovanie fasád
  • zemné práce
  • budovanie príjazdovej cesty, chodníkov, odbočovacieho pruhu
  • montáž uličných vpustí

Zhotoviteľ celého diela je firma ABSOL s.r.o.

Projekt výstavby radových domov a bytov

Projekt predstavuje zámer realizácie radovej výstavby 29 domov a dvoch bytových domov po 6 bytových jednotiek v obci Vinosady, časti Bolešky, na rozlohe 8047 m² s vybudovanou infraštruktúrou sietí, osvetlenia a príjazdových komunikácií.

Rodinné bývanie

Neopakovateľná možnosť riešenia bytovej otázky pre mladé rodiny, v blízkosti väčších miest a zároveň v prírode.

Miesto ideálne pre ľudí, ktorí hľadajú pokojné miesto na bývanie v rámci vidieka pod Malými Karpatmi a malebnými vinicami.

Pre prípadný dopyt pre Váš projekt nás kontaktujte na emailovej adrese absol@absol.sk

Viac informácií a fotografií: I. etapa TU, pokračovanie vo výstavbe TU a krovy na domoch TU.

Ostatné realizácie stavieb nájdete na našej webstránke absol.sk

Bolešky, výstavba bytových domov, vinosady, nový domov pod vinicami, Absol

Ak máte záujem o konkrétny projekt neváhajte navštíviť stránku Bolešky www.bolesky.sk