Rekonštrukcia, opravy a montáž nových rozvodov SV, TV v bytových a nebytových budovách – spodné rozvody, stúpacie rozvody, prípojky do budov dopojenie vodomerných šachiet

Montáž a opravy

  • armatúr prírubových, závitových, uzatváracích, vypúšťacích, regulačných
  • vodomerov v bytových a nebytových budovách s osvedčením na montáž vodomerov
  • sanity a zariaďovacích prvkov (WC, umývadlo, pisoár, bidet, batérie a pod.)
  • bojlerov, akumulačných tlakových nádob, domácich vodární a čerpadiel, prietokových ohrievačov