Dodávka a montáž chladiacich systémov stropného chladenia

Suchý systém chladenia

Dodávka a montáž panelov stropného chladenia spolu s napojením na rozvod chladiacej sústavy.

 • Panely HERZ sú vyhotovené zo sadrovláknitých dosiek hr. 15 mm so zabubovanými plasthliníkovými rúrkami 10×1,3 mm.
 • Sadrovláknité dosky sú vystužené celulózovými vláknami, čím je vytvorená homogénna sadrová doska s vysokou hustotou. Lisujú sa pod tlakom a majú protipožiarnu odolnosť F30 a sú odolné voči vlhkosti.
 • Sú určené na priamu montáž na nosnú konštrukciu stien, stropov alebo na podlahy, pričom sa ukladajú na podpornú konštrukciu.
 • Hladká strana platne je pohľadová strana, ktorá sa namontuje otočená smerom do miestnosti.
 • Po vytmelení stykov platní a otvorov po vŕtaní je možné možné priamo na panely naniesť tenkovrstvovú omietku, tapety alebo keramický obklad.
 • Sadrokartónové dosky pre modulárnu montáž. Dĺžka pripojovacieho potrubia na hlavný rozvod je 1,2 m (podľa požiadavky môže byť dlhšia).
 • Stropné diely musia byť zavesené na štandardných závesných systémoch.

Mokrý systém chladenia

Dodávka a montáž rúrok stropného chladenia na ukotvenia s napojením na rozvod chladiacej sústavy.

 • Chladiaci register je vyhotovený z plasthliníkovej rúrky zatlačením do upínacích koľajníc.
 • Pre zabezpečenie správnej hĺbky zasunutia do tvaroviek pre zásuvný systém sú na rúrke značky.
 • Vysoko bezpečná rúrka, s ochranou vrstvou zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726.
 • Výkon cca. 58 W/m2 pri teplotnom spáde 3K (podľa DIN EN 14240).