monika Nekomentované

Ventilačná technika FIRN

  • Nástenné ventilátory
  • Potrubné ventilátory
  • Tiché a úsporné ventilátory
  • Dizajnové ventilátory
  • Okenné ventilátory
  • Radiálne ventilátory
  • Príslušenstvo k ventilátorom

 

Axiálne a radiálne domové ventilátory, PVC vzduchotechnické rozvody, držiaky, kolená, odbočky, prechody, mriežky, spojky, držiaky…

Axiálny ventilátor tlačí vzduch v smere rovnobežnom s osou otáčania vrtule. Používa sa na prívod a odvod vzduchu cez ventilačné potrubie s nízkym odporom do vzdialenosti 3 m.

Radiálny ventilátor sa skladá z valcovitého krytu so sacím a výtlačným otvorom. Vo vnútri sú umiestnené lopatky vrtule. Vzduch vstupuje cez sací otvor, pokračuje medzi lopatkami, kde sa stláča a je vytláčaný odstredivou silou von v smere kolmom na os otáčania vrtule.

Bližšie informácie o dostupnosti produktov u nás na predajni – ABSOL s.r.o.