monika Nekomentované

Výrobný závod Ilava

Realizácia: vonkajšia kanalizácia, rozvody vody, vsakovacie systémy, vykurovanie, vnútorné rozvody plynu, kotolňa