monika Nekomentované

Madunice

Realizácia: ústredné kúrenie, temperácia podložia, výmenníková stanica, MaR