monika Nekomentované

Holandský výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu


Cox Geelen je renomovaný výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu pre rôzne použitie s kondenzačnými a teplovodnými kotlami a širokým sortimentom ventilačných zariadení.

Komínové systémy Cox Geleen skladom:

  • Pevné jednostenné v priemeroch 60 a 80 (priemer 80 skladom aj v prevedení flexi)
  • Koaxiálne v priemeroch 60/100 a 80/125

Príklady riešenia komínových systémov

1 – Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia.
(Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vzduchu z miestnosti)
2 – Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného jednostenného potrubia.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)
3 – Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
4 – Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez plochú strechu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
5 – Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez šikmú strechu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
6 – Horizontálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez stenu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
7 – Združený odvod spalín – kaskáda.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)
8 – Združený odvod spalín – kaskáda.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
9 – Vedenie spalín a prívodu vzduchu exteriérom pomocou koncentrického potrubia.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)

Koaxiálny spalinový systém osobitne navrhnutý na použitie s kondenzačnými vykurovacími zariadeniami

Viac informácií na predajni ABSOL s.r.o.

Radi Vám poradíme s výberom.