monika Nekomentované

Cífer

Rozsah Montáže:

Montáž Solárnej technológie BAXI RD

  • Osadenie solárnych kolektorov BAXI
  • Prepojenie kolektorov so zariadením kotolne
  • Montáž solárnej regulácie BAXI
  • Pripojenie zásobníka na zariadenie kotolne