monika Nekomentované

Prevádzka Pezinok

Rozsah dodávky:

  • Dodávka a montáž podružných vodomerov B-Meters.
  • Montáž nového rozvodu vody k umývadlu.
  • Dodávka a montáž nového umývadla JIKA + Batérie Slovarm.
  • Napojenie odpadu umývadla na prečerpávacie zariadenie Grundfos SOLOLIFT.