admin Nekomentované

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

Nezabudnite, že máme pre Vás kompletné riešenie na získanie dotácie na kúrenie do Vášho domu!

Väčšina kontrol na miestach inštalácií prebehla úspešne a ďalšie poukážky tak mohli byť uhradené. Všetky aktuálne posúdené poukážky bez nutnosti vykonania kontroly na mieste budú preplatené v najbližších dňoch. Ďalšie úhrady budú realizované v krátkom čase po kladnom posúdení, respektíve podľa výsledku vykonaných kontrol na mieste inštalácií, ak budú nutné.

Zo 45 miliónov € určených na projekt je po prvom a druhom kole preplatených alebo rezervovaných 6,7 milióna € na viac ako 3 000 zrealizovaných inštalácií. Cieľom SIEA je zabezpečiť priebežné vydávanie a preplácanie poukážok na inštalovanie zariadení na využívanie malých obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, avšak pri dodržiavaní podmienok financovania z prostriedkov EU. Tomu je potrebné prispôsobiť všetky podmienky a vyhlasovanie ďalších kôl.

Zhotovitelia a domácnosti by si mali zvážiť svoje kapacity a možnosti do ďalšieho kola, aby vydané poukážky neprepadli, neostávali nevyužité a neinštalovali sa na poslednú chvíľu. Len s takýmto prístupom bude môcť systém vydávania poukážok fungovať plynule a  ďalšie mimobratislavské kolo by mohlo byť vyhlásené ešte tento rok.

Zelená domácnostiam – tretie kolo 6. septembra

Projekt Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvoľňovanie európskych prostriedkov predpokladá niekoľkostupňovú kontrolu, ktorá má na všetkých úrovniach zabezpečiť, že pomoc je využitá efektívne, hospodárne a len za účelom, na ktorý bola určená. Kontrolované nie sú len domácnosti, ale aj SIEA. Preverované boli napríklad postupy vydávania poukážok, ale aj spôsob, akým SIEA kontroluje domácnosti a zhotoviteľov, či podmienky pomoci spĺňajú domácnosti v zmysle ich čestných vyhlásení.

Zelená domácnostiam 1

Zelená domácnostiam 2