monika Nekomentované

Trenčianske Teplice

Realizácia: zdravotechnika, UK , výmenníková stanica