admin Nekomentované

Ak ste v posledných pár rokoch vymieňali auto, určite ste si všimli, že nové autá aj v tej najnižšej triede majú už rôzne pomocné systémy a možnosti, ktoré kedysi patrili len do najdrahšej triedy.

Podobne je to aj s kotlami a celkovo systémami v kúrení. Najnovšie technológie umožňujú sprístupniť také vlastnosti, ktoré boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Ak si v súčastnosti vyberáte nový kotol, či už do novostavby, alebo vymieňate starý, tak pri správnom výbere môžete očakávať nízké prevádzkove náklady a pritom podstatne jednoduchšiu obsluhu celého systému.

Typ kúrenia – palivo

Asi najdôležitejším rozhodnutím bude, čím vlastne kúriť. Je to otázka nielen financií ale aj pohodlia a bepečnosti. Biomasa (drevo, pelety …) sú najlacnejšie riešenie, ale treba zabezpečovať kontinuálny prísun paliva, čo môže byť pre niekoho nepohodlné. Plyn je asi rovnako pohodlný ako elektrina, ale nedokážeme ním zabezpečiť takú dynamiku kúrenia ako s elektrinou, ktorá je ale najdrahšia. Preto sa používajú aj kombinované spôsoby kúrenia, napríklad plyn ako základný systém, pričom sa dokuruje elektrinou s pomocou solárnych panelov alebo tepelných čerpadiel.

Drevo, biomasa, uhlie

vitoligno-100-s-schnitt

Jednoduché kotly na drevo sa používali na vykurovanie od nepamäti. Aj dnes sú najlacnejším riešením (Vitoligno, Vitoflex) . Ale treba pravidelne priladať. Aj tu však technika pokročila, bežne dodávame splyňovacie kotly s podporou ventilácie, kde sa vďaka elekronike zapezpečuje pyrolýzu dreva pre jeho dokonalejšie spaľovanie. Vyrába sa tak drevoplyn, a zmenšuje sa množstvo popola. Interval medzi prikladaním riadi elektronika a tak treba zabepečiť iba to, aby bol vždy zásobník doplnený. Peletový kotol ponúka už vysoký komfort, je však dôležité, aj z dôvodu bezpečnosti, aby boli dopĺňané certifikované drevené alebo iné pelety.

Plyn

Viessmann Vitodens 100

Plynové kotly používajú ako palivo plyn. Nie je rozhodujúce, či ide o distribuovaný rozvod plynu, alebo plyn zo zásobníka niekde na dvore. Jednoduché kotly využívajú spáleneé teplo plynu na ohrev vody v radiátoroch a na ohrev teplej úžitkovej vody. Sú ľahko riaditeľné. Na rozdiel od nich kondenzačné kotly využívajú latentné teplo vodných pár, ktoré možno získať pri kondenzácii vodných pár vznikajúcich pri horení (Vitodens). Tieto kotly umožňujú v kombinovanom prevedení priame pripojenie na vykurovanie v podlahe alebo v stenách. Úspora môže byť až 30%, čo nezískame ani zateplením domu. Dodať Vám vieme ľubovoľný kotol, či už jednoduchý alebo kondenzačný, v závesnom aj stojacom prevedení a so zásobníkom podľa požiadavky. Obsluha takýchto kotlov je veľmi jednoduchá, stačí nastaviť požadovanú teplotu v miestnostiach, a o ostatné sa nestarať.

Mnohé nové kombinované kotly dokážu zabezpečiť už aj pripojenie solárnych panelov a tým ešte viacej zvýšiť úsporu prevádzky kúrenia.

Pri plyne nesieme zabudnúť, že varenie na plynovom sporáku je asi najlacnejší spôsob varenia.

Elektrina

vitovolt-200-schnitt

Elektrinu na kúrenie a ohrev je odporúčané použiť tam, kde sú tepelné straty budovy minimálne. Elektrina je totiž stále najdrahšie palico, na druhej strane ide o najpohodlnejší typ kúreni. Treba mať však podstatne viacej nadimenzované elektrické rozvody v dome. Výkon výhrevných telies je inteligetne regulovaný a takmer všetku energiu je možné bez strát premeniť na teplo. Systém ohrevu elektrická špirála -> voda -> rozvody, sa už takmer nepoužíva kvôli stratám. V dnešnej dobe dodávame celý sortiment elektrických rohoží a infrapanelov, a v nezanedbateľnej miere aj systémy riadeného vetrania, ktoré sú podstatne účinnejšie ako ohrev vody. Ten sa používa iba na rozvoody úžitkovej vody, nie na kúrenie. Doplnenie o tepelné čerpadlá a fotovoltaické články (Vitovolt) len zvýšia nezávislosť na externých dodávkach elektriny .

Ako teda vybrať kotol?

Vždy závisí od toho, kde je dom/byt umiestnený, aké sú možnosti dodávky paliva. A treba sa pozrieť aj na to, aké máte nároky na pohodilie.

V ďalších článkoch sa budeme venovať už jednotlivým typom kotlov, a výberu na základe prípadových štúdií.