monika Nekomentované

Limbach

Rozsah dodávky:

  • Demontáž starého zariadenia kotolne
  • Montáž nového kotla Vitodens 222-F s integrovaným 130 litrovým zásobníkom
  • Úprava prípojov pre nový kotol
  • Pripojenie kotlovej regulácie cez integrovaný wi-fi systém kotla na mobilnú aplikáciu ViCare pre vzdialené ovládanie kotla