monika Nekomentované

Galanta

Rozsah dodávky:

  • Montáž rozvodov odpadu, vonkajšej kanalizácie.
  • Montáž rozvodov teplej a studenej vody použitím lisovaných tvaroviek AL-PEX.
  • Montáž rozvodov kúrenia použitím lisovacích tvaroviek AL-PEX.
  • Montáž kotolne Viessmann: Vitodens 200-W 19kW so zásobníkom TUV 150 litrov.
  • Montáž radiátorov a zariaďovacích predmetov.