monika Nekomentované

Pezinok

Rozsah realizácie:

  • prerábka plynovodu
  • montáž rozvodov vody a kúrenia
  • montáž kotolne
  • oprava a montáž rozvodov odpadu
  • montáž rozvodov vody pre hydranty
  • montáž radiátorov
  • montáž zariaďovacích predmetov