monika Nekomentované

Certifikácia ekonomickej kondície firiem medzinárodnou analytickou spoločnosťou Dun & Bradstreet


Spoločnosť ABSOL s.r.o. získala certifikát hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti AAA potvrdzujúci spoľahlivosť, dôveryhodnosť a minimálnu rizikovosť spolupráce s firmou. Ako držitelia certifikátu sme sa stali atraktívnymi obchodnými partnermi, vzhľadom k stabilnému finančnému zdraviu.


Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho ratingu.

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Vďaka medzinárodnému presahu je vhodnou voľbou pre firmy s obchodnými partnermi nielen zo Slovenska a ČR, ale aj celej Európy.

Ocenenie môžu získať len spoločnosti hospodáriace so ziskom. Vydáva sa v troch stupňoch: A, AA a AAA. Certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ prínosne nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitné výrobky alebo služby.

Prísne kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Na certifikát s hodnotením A až AAA dosiahne len 10 % ekonomických subjektov pôsobiacich na Slovensku. Hodnotenie AAA môže získať len 0,09 % najkvalitnejších spoločností a spoločnosť ABSOL s.r.o. je jednou z nich.

Zdroj: https://www.dnb.com/sk, so súhlasom MAFRA Slovakia, a.s.