monika Nekomentované

Senec

Rozsah dodávky:

Kotolňa rodinného domu.

  • Vitodens 200-W 19kW, zásobník 150L, prečerpávacia stanica na kondenz Grundfos
  • prerábka plynu
  • nové rozvody kúrenia
  • nové rozvody vody