monika Nekomentované

Preplach kúrenia vykonávame zariadením REMS multi-push

REMS MULTI-PUSH

Elektronická preplachovacia jednotka REMS MULTI-PUSH.

Kvalitný nemecký výrobok.

Iba jeden prístroj s viac ako 10 programami na preplachovanie a vykonávanie tlakových skúšok pomocou stlačeného vzduchu alebo vody pre rozvody pitnej vody a kúrenárskych inštalácií

Preplachovanie

Preplachovanie rozvodov pitnej vody pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu, preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky a na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Tiež na preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

Dezinfekcia

Dezinfekcia rozvodov pitnej vody pomocou vody, preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky a ďalších potrubných systémov. Čistenie a konzervácia radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Rôzne prímesy na dezinfekciu, čistenie, konzerváciu na rôzne použitie.

Tlaková skúška a kontrola tesnosti pomocou stlačeného vzduchu

Kontrola tesnosti rozvodov pitnej vody a ďalších potrubných systémov a nádob pomocou stlačeného vzduchu .

Záťažové skúšky rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu a ďalších potrubných systémov a nádob.

Tlaková skúška a kotrola tesnosti pomocou vody REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodným čerpadlom na vykonávanie hydrostatických tlakových skúšok rozvodov pitnej vody pomocou vody a pre vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti ďalších potrubných systémov a nádob.

Pneumatické čerpadlo

Pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, s automatickým vypínaním po dosiahnutí prednastaveného tlaku vzduchu, napr. na čerpanie vzduchu o expanzných nádob alebo pneumatík.

Správne fungovanie kúrenia

Pre správne fungovanie kúrenia je potrebné pravidelné čistenie rozvodov kúrenia. Zabránite vysokým nákladom na vykurovanie a častým výmenám obehových čerpadiel.

Zlepšite funkčnosť svojho kúrenia a znížte svoje náklady.

Ponúkame profesionálny preplach kúrenia.

Profesionálne vyčistíme každý vodovodný a kúrenársky rozvod.

Neváhajte nás kontaktovať. Poradíme a zodpovieme na Vaše otázky.

Bližšie informácie na predajni ABSOL.