monika Nekomentované

Vištuk

Rozsah dodávky:

  • Kanalizácia splašková a dažďová
  • Vodovodná prípojka
  • Plynoinštalácia