monika Nekomentované

Kalinkovo

Rozsah dodávky:

  • Dodávka a montáž novej verzie kotla Vitodens 100-W 19kW spolu so 100 litrovým zásobníkom.
  • Pripojenie cirkulácie TUV na zásobník cez cirkulačné čerpadlo WILO.
  • Dodávka a montáž koaxialného komína v priemere 60/100.