monika Nekomentované

Modra

Rozsah dodávky:

  • Demontáž starého zariadenia kotolne.
  • Dodávka a montáž kotla Vitodens 100-W 25kW.
  • Dodávka a montáž zásobníka Vitocell 100, 300 litrov s napojením na pôvodnú solárnu technológiu.
  • Vložkovanie starého komína plastovou rúrou D80.