monika Nekomentované

Chorvátsky Grob

Rozsah realizácie:

Výmena kotla v rodinnom dome.

  • Zostava Viesssmann Vitodens 100-W 19 kW so 100 litrovým zásobníkom
  • Napojenie regulácie cez internetový termostat SALUS IT 500