ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLU

Presun sypkých hmôt a materiálu vlastnými nákladnými vozidlami.

Preprava materiálu

Môžete sa na nás spoľahnúť aj pri preprave sypkých materiálov. Zabezpečíme pre vás odvoz a dovoz štrku, piesku, betónu a iných stavebných materiálov, tovaru a odpadu. Prepravu zabezpečujeme pomocou nosičov kontajnerov a tiež sklápačmi.K preprave používame vlastné hákové nosiče kontajnerov a tiež sklápač.

Všetky nákladné vozidlá ponúkame s našou vlastnou obsluhou. Naša nákladná preprava je vám plne k dispozícii.