Rekuperácia nám dokáže ušetriť značné náklady a zabezpečiť pocit pohodlia a komfortu v letných a zimných mesiacoch. Minimalizuje tepelné straty.

Vetrajte s minimálnym únikom tepla.

Decentrálne vetranie s rekuperáciou tepla pre individuálne miestnosti či byty:

 

( A ) Vonkajší vzduch

( B ) Odvádzaný vzduch

( C ) Privádzaný vzduch

( D ) Opotrebovaný vzduch

( E ) Vitovent 200-D, zabudované do vonkajšej steny

( F ) Rádiový prepínač (príslušenstvo pre typ HRM A55)