STRIEKANÁ IZOLÁCIA

Aplikácia striekanej izolácie na horizontálne aj vertikálne povrchy…

Najlepšie riešenie

Polyuretánová pena je najlepším riešením na izoláciu priemyselných budov. Tepelná izolácia z polyuretánovej peny je najoptimálnejším spôsobom izolácie garáží, hangárov, skladov, skladov zeleniny, fariem a všetkých ostatných priemyselných objektov. Nanáša sa striekaním bez dodatočných spojovacích prvkov na akýkoľvek povrch a zachováva si všetky izolačné vlastnosti po dobu až 50 rokov. Vo svojich úžitkových vlastnostiach prekonáva všetky ostatné izolačné materiály. PPU izolácia je dobrá dlhodobá investícia.

Aplikácia

Striekaná penová izolácia sa vyznačuje veľmi rýchlou aplikáciou. Všetko závisí od zložitosti a rozsahu aplikácie striekanej penovej izolácie. Aplikácia samotnej izolácie si nevyžaduje žiadnu predprípravu staveniska, jedinou požiadavkou e prístup k elektrickej sieti. Pena s otvorenou bunkovou štruktúrou je najčastejšie používaná v interiéroch. Vďaka jej stálosti, pena nemení svoje tepelno-izolačné vlastnosti a jej životnosť sa dá prirovnať k životnosti stavby.

Zaručená kvalita

Samotná striekaná penová izolácia zaručuje 100% bezšpárovú vrstvu izolácie bez tepelných mostov a únikov tepla z interiéru. Správne aplikovanou tepelnou izoláciou dokážete rapídne znížiť náklady na vykurovanie až do 70%. Nie je potrebné míňať viac financií na vykurovanie ako je potrebné. Kvalitne aplikovanou striekanou tepelnou izoláciou prekryjete tepelné mosty, cez ktoré Vám uniká energia. Striekaná penová izolácia je zárukou dostatočnej akustickej ochrany.

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle: +421 908 841 169, pán Roman Pinček, alebo emailom:stavby@absol.sk